Escriban la siguiente oración en dos maneras usando pronombres complementos:  Queremos darle un regalo a Esteban.
Anisha
5/23/2012 11:08:56 pm

Queremos dárselo.
Se lo queremos dar.

Reply
Amaya
5/23/2012 11:09:44 pm

1) Se lo queremos dar
2) Queremos darselo

Reply
Luz
5/23/2012 11:09:53 pm

Queremos darselo
Se lo queremos dar.

Reply
Paige
5/23/2012 11:10:02 pm

Queremos dárselo
se lo queremos dar
:)

Reply
Max M.
5/23/2012 11:10:08 pm

Queremos darselo
Se lo queremos dar

Reply
Karolina
5/23/2012 11:10:42 pm

Queremos darselo.
Se lo queremos dar.

Reply
Natalia M
5/23/2012 11:10:48 pm

Se lo queremos dar.

Queremos darselo.

Reply
Sol K.
5/23/2012 11:11:05 pm

Se lo queremos dar.
Queremos dárselo.

Reply
riley
5/23/2012 11:11:40 pm

1. se lo queremos darle.
2. queremos darleselo.

Reply
riley Whitmyer
5/23/2012 11:12:35 pm

queremos darselo.
se lo queremos dar.

Reply
Juana
5/23/2012 11:12:06 pm

se lo queremos dar
queremos darselo

Reply
Lauren
5/23/2012 11:12:17 pm

Se lo queremos dar.
Queremos darselo.

Reply
Monica McCoy
5/23/2012 11:12:27 pm

queremos darselo.
o
Se lo queremos dar.

ReplyLeave a Reply.